top_barre2.jpg (2291 octets)
 
News en Promo !

Edito

 

software
DesignCADScanpro2D Symbolen3D SymbolenArchitektuurLandmeterElektriciteitSanitair4D PlanningContourCAMHardware CADSupplies voor Plotters en Printersgratis presentatieopleidingdocumentatie op aanvraagBestelbon

 

   

    


DC CAD-Electro

 


 

Wees geduld, de lading neemt enkel minuten.

 


Gebruiksvriendelijk computerprogramma

voor het maken van electrische schema's, domotica,
technische plannen en tekeningen.


DWG AutoCADtm - DXF compatibel

 

Teken een grondplan met de elektrische inplanting in een minimum aan tijd: 

Automatisch genereren van het eendraadschema vanuit het grondplan.

DC CAD Electro heeft ook een module die het mogelijk maakt om de realisatie van eendraadschema te automatiseren zonder het bouwplan eerst te tekenen.
 

 
  • Deuren en ramen worden automatisch ingevoegd op de eenvoudig getekende muren. 
  • De elektrische en domotica-symbolen worden geroteerd ten opzicht van de muren. 
  • U kunt tekenen op een AutoCAD DWG-DXF geïmporteerd plan. U kunt gebruik maken van gescande plannen,... 

Met één klik wordt het bijhorend eendraad-schema automatisch uit het grondplan afgeleid.  

Opmeten van bekabeling Automatische materiaallijst Toevoeging van Klemnummering

 

Promo
tot 28 juni 2024

 


750 eur excl btw
 


DC CAD Electro - Nieuwigheden.

Neem contact voor een upgrade.

 


In optie:

Support:

1 jaar support en update : 165 Eur btw excl

Cursussen: (subsidies op aanvraag)


1. Autodemo:
 

 

 


 

Voorstelling (auto-demo) van DC CAD Electro. 


Inhoud van de automatische demo:

1. Het grondplan van een gebouw tekenen (muren, ramen, trappen, ...)

2. Tekst toevoegen: de naam van de lokalen.

3. Inplanten van elektrische symbolen per circuit: stopcontacten, lichtpunten, elektrische huishoudapparaten, ...

4. Lijnspecificaties en voorbeelden van parameters.

5. Dossieromschrijvingen om automatisch op de tekening toe te voegen.

6. Lijnomschrijvingen

7. Automatisch genereren (één enkele (muis)klik) van het eendraadschema vanaf het grondplan.

Andere functies niet voorgesteld in de auto demo:

8. Automatisch toevoegen van bekabeling op het grondplan. Mogelijkheid om de bekabelingstrajecten manueel aan te passen aan de realiteit.

9. Opmeten van de lengte van de bekabeling, rekening houdend met gemiddelde lengte van aansluiten van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten.

10. Automatisch opmaken van materiaallijst (ook legende) die kan overgezet worden naar uw administratieve sofware (in TXT, of XML-formaat).

11. Importeren van plan van architect of studiebureau (AutoCADtm -DWG -DXF): wordt getoond in de demo van DesignCAD Construct hierna.

 

 

Voorstelling (slide-show 15 min) van DesignCAD Construct
 
 

Comeplan
 

Wees geduld, de lading neemt enkel minuten.

Deze démo (15 min) toont U :


 Hoe kunnen we een bouwplan tekenen met nauwkeurigheid  - Gebruik van symbolen - Maten, opervlakte en volume's berekeningen - Compatibiliteit met DWG-DXF bestanden - Een 3D plan te bouwen vanaf een 2D DWG-DXF (AutoCAD tm) bouwplan - Gebruik met gescande beelden - Animatie in 3D

 

2. demo op afspraak:

 

Nog vragen te stellen ?

 

Gratis DEMO ON LINE op afspraak voor
1) DC CAD Electro
2)  DC CAD Alarm
3) DC CAD Sanitair en Verwarming
4) DC
CAD Elec Industrie

 


U bent al gebruiker ?
Prijzen over cursussen
 (groep en privé)

 
(cursussen zijn op inschrijving - aantal plaatsen is beperkt - minimum 2 ingeschreven personen)

 WAAROM KIEZEN VOOR

DC CAD ELECTRO ?

 

De sterke punten

 

DC CAD Electro is een professioneel programma dat volledig beantwoordt aan de noden van de moderne elektrische installateur om

·         gemakkelijk een grondplan te tekenen

·         te werken op geïmporteerde plannen ( doorgestuurd door de architect ), daarvan de overbodige informatie en elementen te verwijderen en daarna de eigen inplantingen eraan toe te voegen. DC CAD Electro is compatibel met DWG, AutoCad en DXF.

DCElektro laat toe uw tekeningen om te zetten  naar AutoCAD ( DWG-DXF) – formaat. Op die manier kan u uw tekeningen vectoriëel aan uw correspondenten bezorgen en zo deelnemen aan openbare offertes die deze formaten vereisen.

·         een ingescand plan te importeren ( BMP-formaat, TIF, JPEG ) en daarop verder te werken en de nodige eigen inplantingen te plaatsen. Bijkomend kan er een omzetting van de plannen gemaakt worden om die via ScanPro te laten vectoriseren.

DCElektro kan ook bestanden omzetten in pdf-formaat of in beeldformaten zoals JPEG, BMP,...

·         probleemloos alle elektrische apparaten en circuits in te planten

·          het programma zelfstandige alle leidingen te laten tekenen en indien nodig deze ook aan te passen

·          een materiaallijst te laten genereren ( lijst van gebruikte materialen ) en lengte van de kabels te laten berekenen

·         tenslotte geheel automatisch het ééndraadschema te laten genereren

 

2.    DC CAD Electro is eenvoudig in gebruik door het gebruik van symbolen en iconen die eigen zijn aan het beroep van de elektricien. Door deze manier van werken is er geen doorgedreven kennis van een complex CAD-tekenprogramma nodig.

 
DC CAD Electro beschikt over een volledig tekenprogramma dat, aan diegenen die het verkiezen, de mogelijkheid biedt om er ook in andere sectoren mee aan de slag te gaan ( bouwsector, beveiligingssector, industriële sector, tuinaanleg … ) 

 

DesignCAD Voorbeelden
Click om de voorbeelden te zien
 

Comeplan
 


Voorstelling (slide-show) van DesignCAD 2D 3D
Deze démo (7 min) toont U op een visueel manier verschillende mogelijkheden van DesignCAD, het gebruiksvriedelijkste computer CADprogramma voor iedereen berijkbaar.
 Wees geduld, de lading neemt enkel minuten
 

4.     DC CAD Electro wordt aangeboden tegen een zeer aantrekkelijke prijs 

5. DC CAD Electro biedt u de mogelijkheid om in te tekenen voor een ondersteuningscontract ( eerste maand gratis aangeboden bij aankoop) en daarbovenop ook in te tekenen voor een updatecontract dat jaarlijks kan hernieuwd worden 

6. DC CAD Electro verzorgt opleidingen, zowel voor de beginnende gebruiker als de gebruiker die reeds een zekere basiskennis van het tekenprogramma bezit. Die opleidingen kunnen individueel of in groep.  

7. DC CAD Electro kan uitgebreid worden met volgende programma’s  

·          DC CAD Electro Extended: geschikt voor de installaties in grote gebouwen waar er meer dan 300 circuits nodig zijn en waar gewerkt wordt met meerdere verdeelkasten

·         DC CAD Alarm: geschikt voor de installateurs van alarminstallaties

·         DC CAD Industrie: geschikt om elektrische schema’s te tekenen eigen aan de industriële installaties

·         DC CAD Sanitair en verwarming: te gebruiken door de installateurs van sanitaire voorzieningen en verwarming

·         DC CAD Construct-module : geschikt voor de algemene ondernemer die een programma wenst voor het realiseren van ‘as built’ plannen of opmetingen van oppervlakten of hoeveelhed


 

 Vrijblijvende demo-momenten georganiseerd bij Comeplan waarop u kunt kennismaken met het programma en de nodige uitleg krijgt. Een ideale manier om u te overtuigen van de vele mogelijkheden van onze programma’s.
Agenda en meer info

 

 NEW ! DEMO ON LINE op aanvraag
voor DC CAD Electro - DC CAD Alarm - DC CAD Sanitair en Verwarming - Ventilatie en van Dc CAD Industrie:

 Geen tijd bij Comeplan te komen. Dan neem contact voor een demo via internet (per telefoon en op uw PC-thuis). Hoe dat werkt ? Neem contact met Comeplan en vraag voor een internet Demo. Dan zullen we contact met U nemen om een afspraak te maken voor een voorstelling.


Kort samengevat :

DC CAD Electro is het resultaat van 20 jaar ervaring
en samenwerking met de elektrische installateur om een compleet tekenprogramma aan te bieden dat volledig aan de vragen en de noden van de elektricien beantwoordt.

 

DE WERKWIJZE VAN DC CAD ELECTRO:
 

 

 

Comeplan
 

Wees geduld, de lading neemt enkel minutenBij het starten van het tekenpakket DesignCAD ontdekt u de gebruikelijke menus (voor standaard tekentoepassingen). Voor het tekenen van de grondplantekening kunnen deze aangevuld worden met een menu van elektrische symbolen.
 
dcelektro_NL_01.gif (21204 octets)

Om het scherm niet te overbelasten met symbolen, zijn deze in verschillende groepen ingedeeld. De voorgestelde menu bevat de meest voorkomende symbolen. De bijgeleverde bibliotheek laat tevens de mogelijkheid open om de symbolen een eigen benaming te geven. Deze nieuwe benaming kan dan ook gebruikt worden om de symbolen te hanteren.

  • Symbolen worden automatisch t.o.v. de muur.
  • We kunnen automatisch leidingen bij tekenen en daarna opmeten
  • Mogelijkheid om een materiaal lijst te bekomen.
  • Mogelijkheid om klemmen notaties toe te voegen op de tekening.

Voor het tekenen van deuren is een forse verbetering doorgevoerd. Nu is er slechts nog 1 toets om zowel rechtsdraaiende als linksdraaiende deuren te tekenen. De breedte van de deur wordt opgegeven, daarna klikt u op de plaats van het scharnierpunt en met een tweede punt toont u in welke richting de deur draait. Eenvoudiger of sneller kan niet.
 

Er is ook een toets voorzien om een muur te arceren

CouranteCircuits: voor stopcontacten en courante schakelingen.

Verbruikers

Spots: Een afzonderlijk menu met verschillende soorten spots

Apparaten

Verwarming: Reserve - Voeding en verwarmingstoestellen

Laagspanning: laagspanningsaansluitingen

Domotica: Speciale menubalk voor domoticainstallaties.

 
Het grondplan van de realisatie kan op verschillende manieren in het programma worden gebracht. De meest voor de hand liggende methode is overtekenen met behulp van een digitaliseer-bord. (de meest voorkomende bestandsformaten kunnen ook rechtstreeks van diskette ingelezen worden.)

Op deze naakte grondplan-tekening kunnen nu de elektrische symbolen geplaatst worden. Met de speciale menu's daartoe gekreëerd kan dit heel vlot en vraagt het programma om de codering er bij te plaatsen.
 


Er zijn tevens voorzieningen om nieuwe symbolen (die U eventueel zelf bijmaakt) op de grondplannen te plaatsen zodat ze ook bij het automatisch genereren van het eendraadschema op de juist plaats terechtkomen.
Het tekenen van het eendraadschema gebeurt volautomatisch. In een parameterblad moeten enkel nog wat extra gegevens ingevuld worden.
De kringen die op een verliesstroomschakelaar komen, de kringen die op nachttarief worden aangesloten, en de gegevens omtrent de aansluiting zelf.

De gegevens uit de tekening kunnen ook worden overgezet naar administratieve software.

Als eenmaal de grondplan-tekening is gemaakt, kan automatisch hiervan een prijsberekening bekomen worden. Dezelfde gegevens kunnen gebruikt worden om een offerte op te maken of om een bestelling naar uw leverancier af te drukken.

Opmerking:
DC CAD Electro heeft ook een module die het mogelijk maakt om de realisatie van eendraadschema te automatiseren zonder het bouwplan eerst te tekenen.

Kortom, er is een volledige koppeling tussen uw tekening en uw administratieve software mogelijk. U hoeft niet langer twee of meerdere keren dezelfde informatie in te geven.
 

 

 

 

dcelektro_NL_02.gif (9185 octets)


EENDRAADSCHEMA
zonder GRONDPLAN
Heeft u enkel een eendraadschema nodig en geen grondplantekening, dan kunt u met de daarvoor ontwikkelde module een eendraadschema tekenen op de snelst denkbare wijze.

 
 

DC CAD-Electro, in de praktijk

 

Uitvoerig overzicht (stap per stap):  

 


Presentatie van DC CAD-Electro

Demo Powerpoint presentatie
(Wees geduld, de lading neemt enkel minuten)

 

DC CAD Electro - Nieuwigheden.

Neem contact voor een upgrade.


 

Complan is een erkend "Vormelec Training Center"

Zie ons programma over opleidingen

 

Promo voor LVMEB en FEDELEC
vraag ons uw korting

 

 

 

 

De VDAB van het Waalse Gewest ( FOREM ) gebruikt 120 licenties van DCElektro en zijn 12 opleidingscentra.

De Franstalige scholengemeenschap heeft eveneens gekozen voor DCElektro als opleidingsprogramma. DCElektro werd ondertussen ook aanbevolen aan de vakbegeleiders en de werkplaatsverantwoordelijken. Nu werken reeds een aantal scholen met DCElektro.

Stedelijk Lyceum -Antwerpen

GTI –  Beveren –Waas

VTI –  Izegem

VTI –  Poperinge

VTI –  Diksmuide

VTI – Oudenaarde

VTI –  Roeselare

KTA  - Lier

KTA – Dendermonde

OLV Ter Duinen campus Zeebrugge

VDAB - Wondelgem

VTI –  Zandhoven


Andere referenties


Andere mogelijkheden :


Mogelijk te gebruiken samen met DC CAD Electro

 

Nieuwe dienst:

Mogelijke financiering van hardware en software
vanaf 500 Eur exclusief btw.

Neem contact met ons op


 
 

DesignCAD dot.gif (852 octets) Prijzen dot.gif (852 octets) Upgrades dot.gif (852 octets) Opleiding dot.gif (852 octets) What's new in DesignCAD MAX dot.gif (852 octets) 2D Symbolen dot.gif (852 octets) 3D Symbolen dot.gif (852 octets) Voorbeelden dot.gif (852 octets) Concretes referenties  dot.gif (852 octets) Gratis Presentatie dot.gif (852 octets) Demo CD dot.gif (852 octets) Training CDs dot.gif (852 octets) Developper Kit dot.gif (852 octets) Bijzondere Voorwaarden voor het Onderwijs

 

Prijslijst geldig op .De prijzen zijn exclusief  BTW  en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden. Prijzen geldig voor afhaling in onze kantoren. Illustraties zijn niet bindend. Onze algemeen voorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. - Bedrijfinformatie